TABLICE REJESTRACYJNE

Tablice rejestracyjne powinny być bezzwłocznie zwrócone. Cza­sowe dopuszczenie do ruchu nie dotyczy pojazdów przezna­czonych do przewozu publicznego.Badanie techniczne pojazdu polega na:ustaleniu tożsamości pojazdu przez porównanie stanu faktycznego z danymi zawartymi w książce pojazdu oraz we wniosku o rejestrację,   stwierdzeniu, czy stan techniczny pojazdu odpowiada wymaganiom (na postoju i podczas próbnej jazdy).Niezależnie od tego pojazd podlega okresowym badaniom technicznym w terminach określonych w dowodzie reje­stracyjnym.Nowe pojazdy nie przeznaczone do przewozu publicznego podlegają pierwszemu okresowemu badaniu technicznemu po upływie 3 lat od daty pierwszej rejestracji.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)