SYNTETYCZNE WSKAŹNIKI

Syntetyczne wskaźniki eksploatacyjne są to takie wskaźniki złożone, które zawierają wszystkie bez wyjątku wskaźniki zasadnicze. Wskaźnikiem tego rodzaju jest np. wskaźnik wydajności transportu (P) lub (Q) odniesiony do dowolnego czasu posiadania taboru. Jeśli obejmuje on roczną wydaj­ność przewozową, którą podzieli się przez liczbę dni posia­dania, to otrzymany wskaźnik przedstawia średnią wydaj­ność pracy przewozowej odniesioną do jednego dnia posia­dania. Również przez podzielenie rocznej wydajności przewozu przez liczbę dni posiadania otrzymuje się wskaźnik syntetyczny, wskazujący na liczbę ton naładowanych przy­padających na jeden dzień posiadania pojazdu. Przy zmianie odcinka pracy wskaźniki syntetyczne ulegają zmia­nie. Dalszym, wskaźnikiem syntetycznym jest praca prze­wozowa odniesiona do jednego kilometra przebiegu ogólnego. Wskaźnik ten jest niezależny od odcinka pracy.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)