SPRĘŻENIE I ROZPRĘŻENIE

Pojemność skokowa silnika Vss [cm8] — suma pojemności skokowej wszystkich cylindrów silnika. Pojemność skokowa silnika o liczbie i cylindrów: Vss — i * Vs [cm8]. – Stopień sprężania e — stosunek pojemności całkowitej do pojemności komory sprężania e = VcIVii = (Vk + V$)lVk w praktyce e = 6…22.Rzeczywisty stosunek sprężania e’= stosunek sumy pojemności komory sprężania 1 użytecznej pojemności skokowej do pojemności komory sprężania: e’ = (V* + U’5)/Vfc. Rze­czywisty stosunek sprężania wynosi 60..80% geometrycznego stopnia sprężania.Stopień rozprężania ó  — stosunek całkowitej pojemności cy­lindra do teoretycznej objętości ga­zów w końcu spalania izobarycznego= VcjV6\ stopień rozprężania sil­ników wysokoprężnych zawiera się w zakresie 5.. .7.Rzeczywisty stosunek roz­prężania 6’ — stosunek ob­jętości gazów w chwili roz­poczęcia wydechu do obję­tości na początku rozprę- . żania 6′ = VJV6. Rzeczy­wisty stosunek rozpręża­nia wynosi 3 do 6.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)