KSZTAŁT CYLINDRA

Można udowodnić, że dla przyjętego układu kinema­tycznego tory poszczególnych wierzchołków tłoka będą się pokrywać. Wspólnym torem będzie dla nich krzywa, zwana peritrochoidą, zakreślana przez punkt płaszczyzny ruchomej (połączonej z . tłokiem), obtaczanej. po . kole związanym z płaszczyzną nieruchomą.Kształt cylindra. Kształt rzeczywisty gładzi cylindra wy­znacza krzywa równoległa do epitrochoidy wyznaczonej przez środki łuków uszczelnień promieniowych. Odległość ta równa jest promieniowi wspomnianych łuków. Ze wzglę­du na bardzo małe wymiary tych promieni można prowadzić rozważania dotyczące właściwości cylindra traktując go jako walec epitrochoidalny, nie popełniając przy tym istot­nych błędów.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)