KAŻDY POJAZD

Każdy pojazd przeznaczony do przewozów publicznych po­winien być zaopatrzony z obu stron nadwozia w napis za­wierający nazwę przedsiębiorstwa lub nazwisko właściciela.’ Umieszczenie skrótu lub specjalnego godła przez przed­siębiorstwo jest dozwolone tylko za zgodą właściwego pre-„ zydium WRN. Ponadto samochody ciężarowe powinny być zaopatrzone w napisy na obu stronach skrzyni, określające! dozwolony zasięg przewozów. Nie-dotyczy to samochodów należących do Państwowej Komunikacji Samochodowej^ które nie są ograniczone obszarem przewozu. Litery napisów  powinny mieć co najmniej 8 cm wysokości i 1 cm grubości.

 

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)