GOTOWOŚĆ TECHNICZNA

Współczynnik gotowości technicznej (At) — jest to stosunek liczby pojazdów sprawnych technicznie i nadających się do wykonywania pracy przewozowej do inwentarzowej liczby pojazdów (DgtjDi).Dobowy czas pracy (T<*) — jest to liczba godzin pracy po- ; jazdu w ciągu jednej doby. Wskaźnik ten zależy od odle­głości przewozu, organizacji pracy oraz zapotrzebowania na >-usługi przewozowe. W przewozach na krótkich odległo­ściach możliwość zmienienia kierowcy wpływa decydująco na długość dobowego czasu pracy. Długość dobowego czasu pracy wpływa wprost proporcjonalnie na pracę przewozową (P) i liczbę przewożonych ton ładunku lub pasażerów (Q).Wskaźnik wykorzystania dnia pracy pojazdu (F) — jest to ‚ stosunek czasu jazdy do dobowego czasu pracy (Tj/Td),czyli stopień wykorzystania dobowego czasu pracy pojazdu na efektywną jazdę. Różnica, między czasem pracy a efek- ; tywnym czasem jazdy, wynika ze strafpowstających w pro- cesie transportowym wskutek naładunku i wyładunku  oraz wskutek czekania na ładunek lub pracę.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)