ZASADA DZIAŁANIA

Zasada działania silnika WANKEL. Konstrukcję silnika opracowano w oparciu o następujące założenia:   tłok powinien poruszać się rucnem obrotowym lub zło­żonym ruchem płaskim (wypadkowym ruchu obrotowego i postępowego),    objętość robocza silnika powinna ulegać periodycznym zmianom umożliwiającym zrealizowanie obiegu pracy o zdecydowanie rozdzielonych procesach ssania, sprę­żania, wydechu i pracy,uzyskiwany stopień sprężania powinien odpowiadać współczesnym silnikom o zapłonie iskrowym i samo­czynnym,   układ kinematyczny powinien umożliwiać zastosowanie rozrządu szczelinowego bezzaworowego i zapewniać prawidłową wymianę ładunku przy dużych prędkościach obrotowych tłoka,  przyjęty układ konstrukcyjny powinien odznaczać się prostotą oraz zapewniać łatwe uszczelnienie komory roboczej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: