Kategoria: Samochody od A do Z

W PRAKTYCE

Jednak w prak­tyce, ze względu na trudności w utrzymaniu jednakowych warunków ruchu wszystkich pojazdów kolumny (jedno­czesne uruchamianie hamulców oraz przyspieszanie) — maksimum przelotowości występuje w zakresie stosunkowo małych szybkości jazdy .500 1400 1300 £ ‚*! 1200 $ 1100 ę 1000

WOBEC NARASTAJĄCEGO NATĘŻENIA RUCHU

Wobec narastającego natężenia ruchu drogowego ze wzglę­dów bezpieczeństwa coraz konieczniejsze staje się wyposa­żanie pojazdów w urządzenia pomocnicze, wskaźniki i inne.Wymijanie jest to taka sytuacja w ruchu drogowym, kiedy pojazdy jadące tą samą drogą nadjeżdżają z przeciwnych kierunków. Podczas wymijania należy

WYMIJANIE, WYPRZEDZANIE

Dotyczy to również wymijania wozów konnych i ro­werzystów. Jeśli np. na wąskiej drodze polnej, na grobli, na wąskim moście spotkają się dwa pojazdy i wyminięcie jest niemożliwe, wówczas powinien cofnąć się pojazd mniejszy Wyprzedzać nie wolno na wąskiej drodze lub w

WARUNKI RUCHU MIEJSKIEGO

Biorąc ogólnie, warunki ruchu miejskiego, zwłaszcza wielko­miejskiego, są o wiele trudniejsze, a bezpieczeństwo ruchu dużo mniejsze niż w warunkach ruchu pozamiejskiego. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy, to: duże natężenie ruchu, bardzo zróżnicowane układy poruszających się po­jazdów, udział w ruchu tramwajów,

TOK WYPRZEDZANIA

Wyprzedzanie jest to taka sytuacja w ruchu drogowym, kiedy dwa pojazdy jadą po tej samej drodze i w jednakowym kierunku, przy czym pojazd jadący z tyłu dzięki przewadze prędkości dopędza i przegania swego poprzednika. Wy­przedzać wolno jedynie z lewej strony

ZALEŻNIE OD PRĘDKOŚCI

Po stwierdzeniu, że sytuacja na jezdni pozwala na wyprzedzenie — daje sygnał jadącemu przed nim po­jazdowi, aby zjechał na prawą stronę drogi i nie zwiększał szybkości. Jednocześnie kierowca włącza lewy kierunko­wskaz w celu ostrzeżenia jadących ewentualnie za nim pojazdów. Następnie,

SKRZYŻOWANIA Z DUŻYM NATĘŻENIEM RUCHU

Na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu kierowanie ruchem może być przeprowadzane przez funkcjonariuszy służb drogowych ręcznie lub za pomocą’ sygnałów świetlnych, albo przez zastosowanie automatycz­nej sygnalizacji świetlnej. Ręczne kierowanie ruchem, pod warunkiem należytego wy­szkolenia i dostatecznej wprawy kierującego, jest najbardziej elastyczne

AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA

Stosowana w Polsce automatyczna sygnalizacja świetlna iest sygnalizacją sztywną, która wydatnie zmniejsza prze­lotowość skrzyżowań. Przez odpowiednie dostosowanie okresów trwania poszczególnych sygnałów do konkretnych warunków ruchu można jednak i w tym przypadku uzyskać dostateczną przelotowość skrzyżowania. Zasadniczo im dłuższy jest czas

RUCH MIEJSKI

Ruch miejski można w znacznym stopniu usprawnić przez zsynchronizowanie działania sygnałów świetlnych w taki sposób, aby pojazd samochodowy, poruszający się z określo­ną z góry prędkością na całej długości trasy, na każdym skrzyżowaniu natrafiał na sygnał zielony. Średnia prędkość ruchu samochodów

PODSTAWOWY WARUNEK

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa przechodniów na skrzyżowaniach jest odpowiedni czas trwania żółtego sygna­łu, który powinien umożliwiać bezpieczne dojście do wysepki na środku jezdni lub do chodnika. Możliwość skręcania pojazdów na skrzyżowaniach w prawo przy czerwonym sygnale stwarza poważne niebezpieczeństwo dla przechodniów, wykorzystujących